• Taichang is developer and
  manufacturer of dyes and pigment

  Doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp nhằm mục đích
  thay thế nhập khẩu và giảm chi phí, với vai trò giới thiệu và ứng dụng các sản phẩm tốt nhất tại Hàn Quốc.

 • Taichang creates colors from
  textiles, inks and papers
  to IT materials and electronics

  Chúng tôi cung cấp phẩm màu và thuốc nhuộm được sử dụng trong nhiều ngành công
  nghiệp khác nhau từ văn phòng phẩm, giấy và dệt may cho đến sản phẩm điện tử và vật liệu IT.

 • Taichang's biodegradable additive
  expands the use of eco-friendly
  biodegradable plastics and protects the earth

  Chúng tôi nỗ lực bảo vệ Trái đất bằng cách sử dụng nhựa thân thiện với môi trường làm nguyên
  liệu thô có thể phân hủy sinh học duy trì các đặc tính độc đáo của nhựa.

 • Direct Dye
 • Acid Dye
 • Fur Dye
 • Leather Dye
 • Ink Dye
 • Paper Dye
 • Solvent Dye
 • Anodizing Dye
 • Pigment
 • Biodegradable Additive

News

Doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp nhằm mục đích thay thế nhập khẩu và giảm chi phí,
với vai trò giới thiệu và ứng dụng các sản phẩm tốt nhất tại Hàn Quốc