Thuốc nhuộm

Sản xuất thuốc nhuộm mang giá trị cao với 45 năm kinh nghiệm và công nghệ được tích luỹ

Ink Dye

Thuốc nhuộm hòa tan trong nước được cung cấp qua nhiều kênh khác nhau như bút đánh dấu chức năng cao,
bút máy, bút xoá, mực hộp mực máy in OA nội địa với các sản phẩm được công nhận có màu sắc tươi sáng, ít muối và chất lượng tinh khiết cao và Công nghệ.

Thông tin sản phẩm
Đặc tính Thể hiện màu sắc sáng và sinh động độ tinh khiết cao, hàm lượng muối thấp
Chất liệu Các chất tạo màu chức năng công nghiệp khác, chất chống đông vón, nước rửa, mực cho các dụng cụ viết như mực cho máy in phun, bút xoá, bút đánh dấu, bút máy
SCROLL

Powder Form

 • Tartrazine

  C.I. Acid Yellow 23

 • Red FR

  C.I. Acid Red 18

 • Brilliant Blue FCF

  C.I. Acid Blue 9

 • Violet 6BN

  C.I. Acid Violet 49

Liquid Form

 • Yellow G-200 (11%)

  C.I. Acid Yellow 17

 • Tartrazine (11%)

  C.I. Acid Yellow 23

 • Yellow 2000 (10%)

  C.I. Direct Yellow 86

 • Yellow TIJ (12%)

  -

 • Yellow FCF (11%)

  C.I. Food Yellow 3

 • Magenta TIJ-P (8%)

  C.I. Direct Red 227 Type

 • Red MG (13%)

  C.I. Acid Red 1

 • Pink Red B-200 (11%)

  C.I. Acid Red 52

 • Cyan 2000 (9%)

  C.I. Direct Blue 199

 • Blue FCF (11%)

  C.I. Acid Blue 9

 • Violet 6BN (19%)

  C.I. Acid Violet 49

 • Black 9919 (16%)

  C.I. Direct Black 19

 • Black FBK 9902 (20%)

  C.I. Food Black 2

 • Black EPS (10%)

  -

 • Black BS (20%)

  C.I. Direct Black 168