Lịch sử phát triển công ty

Taichang Chemical là một công ty
chuyên sản xuất phẩm màu nhuộm tổng
hợp hữu cơ không ngừng cải cách công
nghệ vì một tương lai bền vững.

 • Thời kì tạo ra giá trị

  2013~2021

2021

 • Được chứng nhận là doanh nghiệp chuyên về
  nguyên liệu linh kiện thiết bị
 • Được chứng nhận là doanh nghiệp nộp thuế trung thực
 • Chứng nhận là doanh nghiệp cùng sở hữu

2020

 • Được chứng nhận là doanh nghiệp bình đẳng nữ giới

2019

 • Phát triển thuốc nhuộm Anodizing
 • Được chọn làm doanh nghiệp gốc
 • Giải thưởng Môi trường ưu tú của Cục trưởng Cục Môi trường lưu vực Sông Hàn (Đóng góp vào Quản lý An toàn Môi trường)

2014

 • Được chọn là đối tác của Viện nghiên
  cứu kĩ thuật sản xuất Hàn Quốc

2013

 • Phát triển phẩm màu Anillin Black
 • Thời kỳ tăng trưởng xuất khẩu

  2000~2012

2012

 • Nhuộm mực in xuất khẩu sang Trung Quốc

2011

 • Khen thưởng của Thị trưởng thành phố Siheung
  (đóng góp vào sự thúc đẩy nền kinh tế khu vực)
 • Giải thưởng Cống hiến là doanh nghiệp gương mẫu của Hiệp hội Giám đốc điều hành Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Gyeonggi
  (Cống hiến đóng góp hoạt động)

2009

 • Thuốc nhuộm dung môi xuất khẩu sang Nhật Bản
 • Xuất khẩu nhuộm mực in sang Thái Lan

2006

 • Chứng nhận nơi làm việc SẠCH

2001

 • Khen thửơng của Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  (Đóng góp vào sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ)

2000

 • Thuốc nhuộm giấy xuất khẩu sang Nhật Bản
 • Thời kỳ tăng trưởng

  1990~1999

1999

 • Phát triển thuốc nhuộm mực in
  (mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài)
 • Mở thêm nhà máy
 • Thành lập 'Trung tâm R&D của Doanh nghiệp'

1998

 • Phát triển thuốc nhuộm trung gian (thay thế nhập khẩu)

1997

 • Hợp nhất chuyển chi nhánh về trụ sở chính

1996

 • Thành lập chi nhánh (Paju)
 • Xuất khẩu thuốc nhuộm da sang Bolivia

1994

 • Chuyển trụ sở chính (Jeongwang-dong)
 • Thành lập và mở rộng bộ phận kinh doanh
  [Bộ phận môi trường / Bộ phận INKJET]

1993

 • Tham gia vào việc tạo ra Tổ hợp hóa chất chính xác Mado

1992

 • Hoàn thành nhà máy Sihwa
 • Khen thưởng của Hiệp hội thành viên khai báo tính trung thực của thuốc nhuộm (lĩnh vực nộp thuế trung thực)

1991

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc
  (Ngân hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ)
 • Giải thưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc ngân hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc)
 • Giai đoạn nhảy vọt

  1986~1990

1988

 • Giải thưởng Công nghiệp vải sợ Hàn Quốc của Hiệp hội Công nghiệp vải sợi Hàn Quốc (Giải thưởng Công nghiệp vải sợi Hàn Quốc-lĩnh vực thuốc nhuộm)
 • Giải thưởng Doanh nghiệp nhỏ triển vọng của ngân hàng Hanil (Hạng mục Doanh nghiệp nhỏ triển vọng)

1987

 • Khen thưởng của Thị trưởng Seoul
  (đóng góp cho sự phát triển xã hội của khu vực)

1986

 • Đổi tên thành công ty TNHH Taichang Chemical
 • Thời kỳ khởi nghiệp

  1976~1985

1976

 • Thành lập công ty công nghiệp hoá học Taichang
 • Thời kì tạo
  ra giá trị

  2013~2021

  2021

  • Được chứng nhận là doanh nghiệp chuyên về nguyên liệu linh kiện thiết bị
  • Được chứng nhận là doanh nghiệp nộp thuế trung thực
  • Chứng nhận là doanh nghiệp cùng sở hữu

  2020

  • Được chứng nhận là doanh nghiệp bình đẳng nữ giới

  2019

  • Phát triển thuốc nhuộm Anodizing
  • Được chọn làm doanh nghiệp gốc
  • Giải thưởng Môi trường ưu tú của Cục trưởng Cục Môi trường lưu vực Sông Hàn (Đóng góp vào Quản lý An toàn Môi trường)

  2014

  • Được chọn là đối tác của Viện nghiên cứu kĩ thuật sản xuất Hàn Quốc

  2013

  • Phát triển phẩm màu Anillin Black
 • Thời kỳ tăng
  trưởng xuất khẩu

  2000~2012

  2012

  • Nhuộm mực in xuất khẩu sang Trung Quốc

  2011

  • Khen thưởng của Thị trưởng thành phố Siheung (đóng góp vào sự thúc đẩy nền kinh tế khu vực)
  • Giải thưởng Cống hiến là doanh nghiệp gương mẫu của Hiệp hội Giám đốc điều hành Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Gyeonggi (Cống hiến đóng góp hoạt động)

  2009

  • Thuốc nhuộm dung môi xuất khẩu sang Nhật Bản
  • Xuất khẩu nhuộm mực in sang Thái Lan

  2006

  • Chứng nhận nơi làm việc SẠCH

  2001

  • Khen thửơng của Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Đóng góp vào sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ)

  2000

  • Thuốc nhuộm giấy xuất khẩu sang Nhật Bản
 • Thời kỳ tăng
  trưởng

  1990~1999

  1999

  • Phát triển thuốc nhuộm mực in (mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài)
  • Mở thêm nhà máy
  • Thành lập 'Trung tâm R&D của Doanh nghiệp'

  1998

  • Phát triển thuốc nhuộm trung gian (thay thế nhập khẩu)

  1997

  • Hợp nhất chuyển chi nhánh về trụ sở chính

  1996

  • Thành lập chi nhánh (Paju)
  • Xuất khẩu thuốc nhuộm da sang Bolivia

  1994

  • Chuyển trụ sở chính (Jeongwang-dong)
  • Thành lập và mở rộng bộ phận kinh doanh [Bộ phận môi trường / Bộ phận INKJET]

  1993

  • Tham gia vào việc tạo ra Tổ hợp hóa chất chính xác Mado

  1992

  • Hoàn thành nhà máy Sihwa
  • Khen thưởng của Hiệp hội thành viên khai báo tính trung thực của thuốc nhuộm (lĩnh vực nộp thuế trung thực)

  1991

  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc (Ngân hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ)
  • Giải thưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc ngân hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc)
 • Giai đoạn
  nhảy vọt

  1986~1990

  1988

  • Giải thưởng Công nghiệp vải sợ Hàn Quốc của Hiệp hội Công nghiệp vải sợi Hàn Quốc (Giải thưởng Công nghiệp vải sợi Hàn Quốc-lĩnh vực thuốc nhuộm)
  • Giải thưởng Doanh nghiệp nhỏ triển vọng của ngân hàng Hanil (Hạng mục Doanh nghiệp nhỏ triển vọng)

  1987

  • Khen thưởng của Thị trưởng Seoul (đóng góp cho sự phát triển xã hội của khu vực)

  1986

  • Đổi tên thành công ty TNHH Taichang Chemical
 • Thời kỳ khởi
  nghiệp

  1976~1985

  1976

  • Thành lập công ty công nghiệp hoá học Taichang