Thuốc nhuộm

Sản xuất thuốc nhuộm mang giá trị cao với 45 năm kinh nghiệm và công nghệ được tích luỹ

Paper Dye

Thuốc nhuộm giấy thích hợp cho giấy lót (giấy hộp), giấy màu và giấy kraft với nồng độ cao, độ bền vượt trội, nhuộm nhanh và màu sáng.

Thông tin sản phẩm
Đặc tính Độ cao và độ bền vượt trội, màu sắc tươi sáng và nhuộm nhanh
Chất liệu Giấy lót, giấy kraft, giấy màu
SCROLL

Powder Form

 • Yellow TG (130%)

  C.I. Direct Yellow 11

 • Yellow G

  C.I. Direct Yellow 86

 • Scarlet 4BS Conc

  C.I. Direct Red 23

 • Red 5B

  C.I. Direct Red 81

 • Pink B

  C.I. Driect Red 9

 • Blue FBL

  C.I. Direct Blue 199

 • Blue 203

  C.I. Direct Blue 203

 • Blue DFP

  C.I. Direct Blue 273

 • Blue GLL Conc

  C.I. Direct Blue 71

 • Black GEF

  C.I. Direct Black 168

 • Black G

  C.I. Direct Black 19

Liquid Form

 • Yellow AR

  C.I. Direct Yellow 11

 • Orange HD

  -

 • Orange GGL

  C.I. Direct Orange 39

 • Red 2BL

  C.I. Direct Red 254

 • Red 2G

  C.I. Driect Red 239

 • Violet 5R

  C.I. Direct Violet 35

 • Violet BBL

  C.I. Direct Violet 51

 • Violet BKL

  C.I. Direct Violet 9

 • Blue 203 L

  C.I. Direct Blue 203

 • Blue DFL

  C.I. Direct Blue 273

 • Blue 2RLL

  C.I. Direct Blue 80