Giới thiệu doanh nghiệp

Taichang Chemical là một công ty
chuyên sản xuất phẩm màu nhuộm tổng
hợp hữu cơ không ngừng cải cách công
nghệ vì một tương lai bền vững.

Taichang Chemical là một công ty chuyên
sản xuất thuốc nhuộm tổng hợp hữu cơ.

Được thành lập vào năm 1976, Taechang Chemical đã và đang phát triển sản xuất các loại thuốc nhuộm và phẩm màu chất lượng cao đặc biệt,
kinh doanh trong các nhóm sản phẩm khác nhau như vải sợi, mực in, giấy, da và nhôm.
Chúng tôi đã đóng góp một phần vào sự phát triển ngành công nghiệp lông thú với tư cách là doanh nghiệp sản xuất thuốc nhuộm lông thú duy nhất ở thị trường nội địa trong lĩnh vực lông thú, da thô và vải sợi vốn chỉ phụ thuộc vào hàng nhập khẩu.
Công nghệ mới của Food Dyes đã phản ánh công nghệ sản xuất thuốc nhuộm màu thực phẩm Nhật Bản ở thị trường mực in màu và đồ văn phòng phẩm và đã phát triển thành công ty chuyên về sản xuất tổng hợp hữu cơ, góp phần vào sự thay thế hàng nhập khẩu của thị trường nhuộm màu mực trong nước vốn dựa vào xuất khẩu hoàn toàn.
Kể từ đó, chúng tôi không ngừng tiếp tục phát triển sản phẩm mới để tạo nên một tương lai bền vững và mở rộng công nghiệp phẩm nhuộm màu nội địa thông qua các sản phẩm liên kết từ lĩnh vực IT cho đến điện tử và đẩy mạnh các lĩnh vực trọng tâm như cải tiến thuốc nhuộm Anodizing, phẩm màu Anillin Black, và thuốc nhuộm dung môi.
Gần đây, sự quan tâm của thế giới về vật liệu thân thiện với môi trường ngày càng tăng, do đó chúng tôi đang nỗ lực cùng nhau trong việc bảo vệ Trái đất và mở rộng các hoạt động kinh doanh mới sang các lĩnh vực thân thiện với môi trường.

What We Offer For You

Mission
Tối ưu dịch vụ vì khách hàng vượt qua cả chất lượng
Vision
Kinh doanh bằng sự hài lòng của khách hàng, đổi mới chất lượng các sản phẩm có giá trị cao
Philosophy
Phát triển thành một công ty toàn cầu với sự phát triển
công nghệ tốt nhất
Core Value
Cạnh tranh công bằng và tạo nên sự cân bằng trong
biến đổi môi trường